De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Veelgestelde vragen

 1. Mijn tuinhuis staat in de 5-meterzone. Wat nu?
  Alle permanente constructies binnen de 5 meterzone zijn verboden. De 5- meterzone moet vrijgehouden worden om toegang te verlenen aan machines om de waterloop goed te kunnen onderhouden. Wanneer je een bouwvergunning vraagt voor een woning of voor constructies gelegen langs een waterloop wordt er altijd advies gevraagd aan de waterloopbeheerder. Ben je van plan om een niet vergunningsplichtige constructie te plaatsen langs de waterloop? Dan contacteer je best even het meldpunt.

 2. Vanaf waar begint de 5-meterzone?
  Technisch gezien wordt er 5 meter gemeten vanaf de oeverrand. Dus waar het perceel een "knik" maakt naar de lager gelegen waterloop. Deze "knik" wordt de taludinsteek genoemd. Dikwijls wordt de 5-meterzone gemeten vanaf de perceelsgrens langs de waterloop. Dit is niet correct.

 3. Bij hevige regenval staat mijn achtertuin onder water. Wat kan ik doen?
  Een waterloop die uit zijn oevers treedt, is eigenlijk een natuurlijk proces. Overtollig regenwater wordt gestockeerd in de valleien, zolang het natuurlijk karakter van de riviervallei behouden is gebleven. Als er een korte periode een paar centimeter water in de tuin staat, is dat geen reden tot paniek. Is de overstroming echter te wijten aan een verstopping in de waterloop, dan bel je best het meldpunt. Wanneer jouw woning dreigt te overstromen bel je best de hulpdiensten!

 4. Mag mijn oprit in de 5- meterzone?
  Verhardingen en permanente constructies zijn verboden in de 5-meterzone. De 5-meterzone moet vrijgehouden worden om toegang te verlenen aan machines om de waterloop goed te kunnen onderhouden. Het risico op beschadiging, ook van verhardingen, is gewoonweg te groot. Ophogen binnen de 5-meterzone is verboden of kan uitzonderlijk mits toestemming van de waterloopbeheerder.

 5. De oever (talud) kalft af, mag ik die zelf herstellen?
  Een afkalvende oever is een natuurlijk fenomeen. De loop van een waterloop verandert in de loop van de tijd. Wanneer de afkalving  echter een bedreiging vormt, dan contacteer je best het meldpunt, je mag hem niet zelf herstellen. Anderzijds zijn er activiteiten die afkalvingen in de hand werken zoals het gebruik van pesticiden of het deponeren van grasmaaisel op de oever. Hierdoor verzuurt en verzwakt de bodemstructuur met afkalvingen tot gevolg. Om schade te voorkomen zowel aan de bodemstructuur als aan het ecologisch evenwicht van de waterloop, deponeer je dus best niets op de oever.

 6. Mag ik zomaar een brug bouwen of een overwelving (zoals een buis) plaatsen in de waterloop?
  Neen, alle werken in of aan de waterloop moeten gemachtigd worden. Dit is een vergunning die wordt afgeleverd door de waterloopbeheerder. In deze machtiging worden de voorwaarden opgenomen waaraan de brug of de overwelving (zoals de diameter van betonnen buizen) moet voldoen. Indien je twijfelt, neem je best contact op met het meldpunt.

 7. Wanneer wordt de beek onderhouden?
  Het regulier onderhoud van de waterloop gebeurt tussen 15 september en 15 december. Bij uitzonderlijk veel bodemkruidgroei in de zomer wordt er op kritische plaatsen een extra maaibeurt gedaan. Ook buiten deze periodes moet de 5-meterzone steeds toegankelijk blijven!

 8. Er ligt een boom in de waterloop, wat nu?
  Wanneer een boom in de bedding van de waterloop terechtkomt, vormt deze meestal een obstakel voor de vlotte doorgang van het water. Bomen die over de waterloop liggen, veroorzaken meestal minder hinder maar moeten eveneens opgeruimd worden, dit om een vlotte ruiming toe te laten. In beide gevallen contacteer je best het meldpunt. Zijn dit bomen die op de oever liggen, dan is het de taak van de aangelande om deze op te ruimen. In hoogdringende gevallen kan de waterloopbeheerder dit op eigen initiatief doen.

 9. Mag ik bomen planten langs de waterloop?
  Indien je bomen plant binnen de 5-meterzone, dan moeten deze minstens op één meter van de oeverrand (taludinsteek) staan en 10 meter uit elkaar zodat de waterloop toch kan onderhouden worden. Bomen die te dicht bij of op het talud worden geplant, dreigen na verloop van tijd in de waterloop te vallen. Naaldbomen mogen nooit in de 5-meterzone geplant worden, hier moet zelfs een afstand van 6 meter gerespecteerd worden. Dit omdat naaldbomen de bodem verzuren en oevers sneller laten afkalven.

 10. Welke afsluiting mag ik plaatsen langs een waterloop?
  Alle afsluitingen mogen geplaatst worden langs een waterloop zolang je rekening houdt met de afstandsregels hieromtrent. De afsluitingen mogen niet hoger zijn dan 1,5 m en moeten op een afstand van 0,75 m en 1 m van de taludinsteek geplaatst worden. Je dient er ook rekening mee te houden dat de afsluitingen haaks op een waterloop altijd voorzien zijn van een (draad)poort van 5 m breed zodat de doorgang altijd verzekerd is. Deze regels gelden ook voor haagafsluitingen.

Water - ABC Wonen langs een waterloop
Water - ABC Ontwerpers en Architecten
Water - ABC Landbouw en natuur

Nieuws

vrijdag, 02 februari 2018
Nieuw bufferbekken Spaasbeel te Wellen
Op voorstel van gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove kende de Limburgse deputatie op donderdag 1 februari 2018 aan de gemeente Wellen een subsidie toe van 28.944,00 euro voor het bufferbekken...
woensdag, 29 november 2017
Doortocht Winterbeek in Hoeselt
Als grootste waterbeheerder in Limburg bindt het provinciebestuur voortdurend de strijd aan tegen wateroverlast. Om overstromingen tegen te gaan in Hoeselt, krijgt de Winterbeek een nieuwe, open bedding....
maandag, 20 november 2017
Naar aanleiding van de wateroverlast ter hoogte van de Asdonkbeek en in uitvoering van het goedgekeurde Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan "afbakening kleinstedelijk gebied Leopoldsburg" is de...